top of page

Cursus chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen 

Inhoud en doel

Veel beheerders van onze openbare ruimte zien de risico’s van de opmars van de Japanse, Boheemse en Sachalinse duizendknoop. Juist nu op verhardingen geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer worden ingezet is het niet aanlokkelijk om voor de bestrijding van Aziatische duizendknopen glyfosaat te gebruiken. Welke alternatieven zijn er en wat zijn de ervaringen daarmee? Daarover gaat de cursus “Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen. In de cursus komen de resultaten van de onder leiding van Probos uitgevoerde landelijke praktijkproef aan bod. De gemeente Rheden heeft ervaring opgedaan met ontgraven en ter plaatse uitzeven van de grond. De gemeente Amersfoort heeft een protocol opgesteld voor maai- en graafwerkzaamheden zodat voorkomen wordt dat hierdoor nieuwe groeiplaatsen ontstaan. Stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt de “Duizendknoopbrigade”, een groep vrijwilligers die handmatig de duizendknopen te lijf gaan. Voor de inventarisatie en controle op de voortgang is een speciale app ontwikkeld. Natuur en Ruimte invasieve exoten BV heeft onderzoek gedaan naar de sterke en zwakke kanten van Aziatische duizendknopen en heeft interessante resultaten behaald in pilots met ontwortelen in combinatie met het inzaaien van concurrenten.

De cursus is met name interessant voor beheerders die zelf aan de slag willen en op zoek zijn naar goede voorbeelden, do’s en don’ts. De cursus biedt handvatten om te komen tot een effectieve strategie op basis van doelen en prioriteiten. 

bottom of page