top of page

Garnalenvisserij

De garnalenvissers in Nederland realisering zich dat zij afhankelijk zijn van wat de zee hen te bieden heeft. In overleg met de overheid en natuurbeschermingsorganisaties zijn afspraken gemaakt over het sluiten van delen van de Waddenzee en Noordzeekustzone voor de visserij zodat het bodemleven zo min mogelijk wordt verstoord. In samenwerking met Het Vergunningenhuis adviseert Portegijs Natuur & Ruimte garnalenvissers op het gebied van natuurwetgeving.

bottom of page