top of page

Landbouw

Stikstof uit onder meer de landbouw is schadelijk voor kwetsbare habitats. Door betere stalsystemen daalt de stikstofdepositie al jaren. Op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt ontwikkelingsruimte geboden aan agrarische bedrijven om te groeien terwijl verzekerd is dat de stikstofdepositie verder zal blijven dalen. Portegijs Natuur & Ruimte adviseert diverse overheden over de toepassing van het PAS en vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet.

bottom of page