top of page

Invasieve Exoten

Planten uit andere werelddelen hebben in ons land vaak minder natuurlijke vijanden dan in de streken waar ze vandaan komen. Daardoor kunnen zij zich explosief ontwikkelen en een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna en aanzienlijke schade veroorzaken. Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. is gespecialiseerd in de bestrijding van Aziatische duizendknopen en voert onderzoek uit naar de effectiviteit van nieuwe chemie-vrije bestrijdingsmethoden. Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. inventariseert, adviseert over prioritering en verwijderingsmethoden en voert pilotprojecten uit.

bottom of page