top of page

Schelpenwinning

Al tientallen jaren worden in de Waddenzee en Noordzeekustzone schelpen gewonnen voor schelpenpaden, isolatie enz. De hoeveelheid te winnen schelpen is afgestemd op de natuurlijke aanwas. Een duurzame grondstof dus. In samenwerking met Het Vergunningenhuis verzorgt Portegijs Natuur & Ruimte het omgevingsmanagement voor alle schelpenwinners in Nederland.

bottom of page