top of page

Ruimtelijke Ontwikkelingen

In Laag-Soeren worden 60 woningen gebouwd op de voormalige manege ‘Nimmer Dor’. Rond het bouwterrein broeden 2 paar steenuilen. De helft van de voormalige manege is met paardenweitjes en meidoornhagen optimaal ingericht voor de steenuilen zodat er ruim voldoende foerageergebied overblijft. Ruimte voor natuur en mensen.

bottom of page