top of page

Pilotproject heet water Gelderland

In opdracht van de provincie Gelderland bestrijdt Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. in het kader van een pilot Japanse duizendknopen langs provinciale wegen met heet water. De bestrijding wordt uitgevoerd door 4 bedrijven op meer dan 30 locaties. Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. gebruikt slechts één maal heet water, maar wel erg veel. Met een speciale lans wordt ca 250 l kokend water geïnfiltreerd waardoor de wortelstokken in de bovenlaag worden gedood. Daarna wordt een bloemenmengsel ingezaaid zodat schaduw ontstaat waardoor de duizendknopen meer energie uit de wortelstokken nodig hebben om te groeien. De komende jaren worden de locaties eens per maand gecontroleerd en worden de opgekomen stengels uitgetrokken.


bottom of page