top of page

Gelderland geeft subsidie voor aanpak exoten

De provincie Gelderland heeft het plan van aanpak invasieve exoten vastgesteld. Voor het opstellen van plannen voor de gezamenlijke aanpak door verschillende grondeigenaren wordt 90% subsidie verleend tot een maximum van € 10.000,-. Deze subsidie biedt met name gemeenten en waterschappen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de bestrijdingsmogelijkheden van Aziatische duizendknopen, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, Canadese en late guldenroede en daaraan verbonden kosten en prioriteiten te stellen. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor de bestrijding van watercrassula, zonnebaars, Aziatische duizendknopen, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, Canadese en late guldenroede in Natura 2000-gebieden en het Gelders Natuurnetwerk. Het plan van aanpak kunt u hier downloaden.


bottom of page